Minggu, 03 Mei 2009

Pernik-Pernik

Pernik-Pernik di Sekitar Pra Kongres Budaya Banjar II
(Hanya untuk orang yang bisa berbahasa Banjar)

Bubuhan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatan, hintadi tanggal 1 wan 2 Mei 2009 mengumpulakan urang-urang nang bagalut di kebudayaan. Ada jua keturunan urang Banjar nang wayahini badiam di Tambilahan Riau, di Deli Sumatera Utara, di Jambi dan urang Banjar nang bagana di Yogyakarta, datang mahadiri kagiatan ngarannya Pra Kongres Budaya Banjar II di Banjarmasin. Jar katarangan nang dipadahakan ungkara ini tujuannya gasan mangsuksisakan Kongres Budaya Banjar II nang cagar diadaakan tahun 2010 kaina.

Kabatulan (ba ulun kah atawa ba unda kah nih, ba unda hajalah karana nang tuha-tuha jarang jua nang mambuka blog) unda tanggal 7 April 2009 di SMS ading Drs.H. Syarifuddin R kawan nang jadi panitia gawi, bunyinya kaya ini: “Pa tgl. 27-28 April 09 nanti dilaksanakan Pra Kongres Budaya Banjar II . Rencana pian sebagai salah satu nara sumber untuk topik Sejarah Orang Banjar di Perantauan yang intinya kira2 uot line/TOR nya baiknya kaya apa. Mudahan pian bisa. Makasih. Catatan gambar dan tulisan2 pian di blog sudah ulun lihat n baca”. SMS nang itu lalu unda jawab kaya ini: “Aku tgl 11 April hari sabtu ka Bjr (tgl 8 maconteng pamilu dulu), bisa aja ikut kegiatan2, kalu TOR utk itu ya mungkin mulai asal muasalnya, mengapa dan bagaimana dtng, sendiri2 atau rombongan/keluarga, selanjutnya kegiatan /usaha, komunitas, pembauran, dll, itu a.l. bahas ajalah dg teman2, maksh sampai ketemu d bjr”. Ini balasan Syarifuddin: “Inggih pas aja hasil rapat semalam kaya itu, kaena hasilnya untuk penulisan/pembahasan makalah Kongres Kebudy Banjar II 2010. Makasih”.

Singkat kisah tanggal 11 April 09 Sabtu imbah tanghari ulun wan bini sudah sampai di rumah nang di Komplek Beruntung Jaya di Banjarmasin. Kada lawas pang di jalan karana tarabang dibawa Mandala.Tanggal 20 April 09 ada urang bapakaian dinas kantoran datang ka rumah maatar surat: salambar surat Undangan Peserta Prakongres Budaya Banjar II, sabuting lagi Undangan pembukaan Prakongres Budaya Banjar II, lalu ada salambar lagi nang batanggal 14 April 2009, perihal: Mohon menjadi Nara Sumber Prakongres Budaya Banjar II wan lampirannya naskah Proposal Pra Kongres Kebudayaan banjar II. Baik surat maupun naskah proposal sama haja isinya intinya babunyi mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk berperan sebagai Nara Sumber, tantang:
1. Sejarah Orang Banjar di Peantauan disampaikan oleh Drs. H. Ramli Nawawi.
2. Tradisi Adat Istiadat disampaikan oleh Suriansjah Ideham.
3. Bahasa dan Sastra Banjar disampaikan oleh Prof.DR. Djantera Kawie
4. Pemuda dan Kebudayaan Banjar disampaikan oleh Drs. M. Kasim Abdurrahman MA
5. Membangun Komunitas Orang Banjar dan Kemaslahatan Warga di Perantauan disampaikan oleh Drs. H. Bihman Muliansyah.

Kerangka acuan/draf dimaksud diharapkan dapat disampaikan kepada panitia selambat-lambatnya April 2009. Tgl 22 April 09 unda SMS sdr Syarifuddin makalah bisa diambil, siang ada nang maambil. Lalu lanjut kisah hari Jumahat tgl 24 Mai ada nang maatar surat Penundaan Prakongres Kebudayan Banjar II karana sesuatu hal ke hari Jumahat dan Sabtu tgl. 1 dan 2 Mei 2009. Jam tatap mulai jam 8.00 (sesuai jadwal) wan tampat tatap jua Gedung Dekranasda.

Lanjut kisah lagi pukul 8.00 hari Jumahat sudah takumpul urang-urang nang diundang. Panitya ti sudahnya siap badahulu. Undangan nang hadir bah parak sabarataan babaju sasirangan bamacam-macam warna. Nang bapidato cagar mambuka jar gubernur. Lawas jua pang mahadangi bajam-jam labih hanyar sidin datang. Maklum hajalah karana sidin banyak gawian nang lain. Pidato sidin baik pang, antara lain jar sidin jangan tarjadi akulturasi nang maulah budaya kita Banjar bisa hilang.

Imbah tuntung bapidatu lalu maunjuki hadiah panghargaan budaya kapada 5 urang nang banyak bajasa dalam bakabudayaan wan sudah tuaha-tuha. Lima orang saniman wan budayawan itu adalah abah-abah H. Anang Ardiansyah, H. Anggeraini Antemas, Drs. H. Syamsiar Seman, H. Adjim Arijadi wan Mat Nyarang. Ujar jua nih selain tanda panghargaan ada jua amplopnya nang baisi duit. Sidin-sidin umumnya pinandu haja lawan unda (tuh di bawah ada gambar unda wan sidin nang badua).

Imbah ini lalu kisah nang manyampaiyakan makalah kerangka acuan. Imbah unda baca jadual acara nara sumbar nya ada tujuh jadi batambah badua. Saikung dari Indragiri Hilir Riau, judul makalah Sejarah Orang Banjar di Perantauan (Kabupaten Indragiri Hilir, Riau), di catatan batis halaman pertama ada tatulis Makalah Pembahas (pembanding). Wan isinya bagus sudah meuraiyakan banyak tantang orang Banjar nang badiam di Tambilahan. Nang jalas bukan barupa TOR atau Kerangka Acuan, sahingga panitia nang mambacakan kasimpulan kongres baucap kaina untuk sajarah orang Banjar di perantauan tu kada usah talalu ……contohnya nang kaya ampun sidin dari Tambilahan tu haja.

Tambahan satunya lagi makalah bajudul Selayang Pandang Potret Budaya Orang Banjar di Tanah Deli Sumatera Utara. Unda baca, juga mauraiyakan keadaan orang Banjar di Tanah Deli. Tambahannya nang dari Deli ini di bagian buntut ada Rekomendasi Untuk Kongres Budaya Banjar II. Banyak rekomendasinya hampir 2 halaman.

(sampai di sini dulu lah kaina mun rajin ditarusakan…, sambil latihan maulah makalah basa banjar, karana samalam tu ada nang mausul handak banar makalah supaya ditulis mamakai basa banjar, maka basa banjar tu kadada aksaranya, dulu datu nini kita mamakai aksara /huruf Arab. Maaflah mun ada salah kata, paramisi dulu lah…..Eh satumat kalupaan lagi ini mun handak mambaca TOR/Kerangka panulisan nang ulun tawarakan gasan sampian-sampian urang Banjar di parantauan nang handak maulah sajarah bubuhan sampian lihati di blog ini nang ulun kirim tgl. 21 April 2009 wan ada tatulis tidak mangikat, karana jar panitia gasan Kongres Budaya Banjar II kaina tu siapa haja bulih maulah, jadi kada nang bamirik budayawan atawa saniman haja atawa sarjana haja, ya... kaina dipilhi oleh panitia mana-mana nang bakal disampayakan/dibacaakan di hadapan para pasarta. Kayanya kaya tu kasimpulan samalam. Nah ...sampai di sini dulu lah.. sakali lagi maaf lah kalu ada salah kata. Paramisi................. (HRN)
) HRN.

2 komentar:

Arsyad Indradi mengatakan...

Aku tanganga wan takurihing sorang,imbah mambacai baik jadwal acara,karasmin,pamaparan makalah sampai ka panutupan. Dipambukaan ada baarakan itu ini,umai aku kada malihat baarakan pangantin banjar nang babuat di kareta naga diiringi laskar tantayungan.Padahal ini senibudaya Banjar yang parlu dihidupakan,lawas mati.Dalam diskusi kungris naitu sahama-hama kada tahayut nang kaya apa upaya mahidupakan baik sanibudaya,adat-istiadat paninggalan urang bahari nang sudah dilupaakan atawa tarus mamalihara malastarikan yang masih hidup.Umai waktu panutupan kunser band, ai kanapa kada kunser musik panting.Ada jua opera van basapida bajual tapai,ai kanapa kada bagarakan saur atawa batanglung.Salah satu makalah maungkapan bahwa lambang budaya banjar adalah bahasa banjar.Ai ini bujurai, tapi tapikirlah kaya apa upaya mancitak buku baik kamus bahasa banjar,sastra banjar hagan maisii parputakaan sakulah,perpustakaan lainnya. Tapikirlah kangangalihan mancari litiratur manganai sejarah Daerah Kalsel,Suluh Sajarah Banjar wan lainnya.Nang ada langka banar masih ijaan lawas.Panting jua perda,tapi labih panting lagi kaya apa supaya guru2 disakulah jangan sampai kucangkirap mancari bahan ajaran atau referensi palajaran muatan lokal.Apa lagi lain urang banjar gurunya,tatangis habisai surah.Han Ramli,kaya apa he he he
Aku tu Ram ai kada pang kada katuju wan bakukungresan naini,tapi jangan banyak pandir,gawinya nang nyata.Wan bubujuran kumpulakan budayawan wan saniman daerah banjar kaya apa sabagusnya. Naini Ram ai banyak kada diundang ingat baudangi nang diluar daerah kalsel tapi banyak tatinggal maundangi urang daerah surang di luar Banjarmasin.Mustinya dikungris naini kemukakan data seni budaya,adat istiadat yang sdh mati imbahitu kaya apa gawi sabumi kayuh baimbai mananggulanginya.Aku malihat samua makalah sahama kada tatingau kabaradaan kaya lamut,madihin,bakisah,basyair,wayang gung,manuping,badamarulan,badudus,tata cara pangantin banjar,masakan/wadai khas banjar,tata karama pargaulan,waduh kada kasambatan Ram ai kikikik
Ram aku sabujurannya katuju wan ikan umai umpama kita badapat leh rami tipang kita pandiran.Tapi kada papa kita bisa batamuan di internet.Ram, maaflah panjang banar aku leh.Ayuha salam hangat ajalah.
Arsyad Indradi
http://arsyadindradi.net

Ramli Nawawi mengatakan...

Han lah, aku bahanu kd tapariksa komentar tahadap tulisanku nang kuposting lawas2 tu, jadi bahanu kada lakas tatanggapi. Ayuha... ding Arsyad lah, sapandapat haja kita, bubuhan askar2 nang nang manangani kagiatan tu bahanu kd lilip maipii nang panting2 harus digawi tu apa aja. Nang dudiai kita anjurakan wan bubuhannya tu. Salaam lah...